Polski Deutsch

 Witamy po wakacjach

 

 Pierwsza  próba -  28 i 30 sierpnia - przygotowanie do oprawy uroczystości ślubnej

 7 października -  oprawa muzyczna uroczystości jubileuszowej ( Urząd Cywilny UM)

11 listopada  - udział  w widowisku patriotycznym "Niepodległa -przybycie"

12 listopada  - koncert patriotyczny - Filharmonia Gorzowska (organizator: Szkoła Muzyczna I i II stopnia)