Polski Deutsch

W 1994 roku, z inicjatywy dyrektora ówczesnego Wojewódzkiego Domu Kultury (póżniej - Grodzkiego Domu Kultury, zlikwidowanego w 2014 roku) -  Janusza Winieckiego  powierzono Jadwidze Kos utworzenie i prowadzenie  chóru mieszanego Grodzkiego Domu Kultury.             

Więcej »

„ … ale to już było, znikło gdzieś za nami….”

Więcej »

 Chór, choć z założenia  jest zespołem koncertowym, a nie festiwalowo – konkursowym, zaznaczył również swoje istnienie na kilku przeglądach i festiwalach, otrzymując nagrody, wyróżnienia i podziękowania.

Więcej »