Polski Deutsch

W 1994 roku, z inicjatywy dyrektora ówczesnego Wojewódzkiego Domu Kultury (póżniej - Grodzkiego Domu Kultury, zlikwidowanego w 2014 roku) -  Janusza Winieckiego  powierzono Jadwidze Kos utworzenie i prowadzenie  chóru mieszanego Grodzkiego Domu Kultury.             

Pierwszego dnia wiosny tego roku rozpoczęła się i  trwa z powodzeniem po dzień dzisiejszy wspaniała muzyczna przygoda dyrygentki i chórzystów - ludzi, którzy realizują swoje pasje i marzenia, oddając serca wspólnemu muzykowaniu i ukazywaniu piękna chóralnego śpiewu. Są wśród nich nauczyciele, przedsiębiorcy, handlowcy i urzędnicy.

Chór swoim śpiewem uświetnia liczne uroczystości w mieście i regionie. Występuje także w kościołach z bogatym repertuarem sakralnym. Śpiewa pieśni renesansowe, barokowe, romantyczne i współczesne. Z powodzeniem wykonuje zarówno utwory napisane na chór à capella, jak i z towarzyszeniem zespołów instrumentalnych. Na konsekwentnie rozszerzany repertuar składa się około 300 utworów. Znajdują się w nim fragmenty dzieł Vivaldiego, Mozarta, Haendla, Verdiego, Beethovena, Moniuszki, stałe części Mszy św. Lottiego i Noyona oraz wiele innych kompozycji polskich i zagranicznych twórców. Chór chętnie i często śpiewa wiązanki pieśni ludowych, nawet szanty. Swój repertuar wzbogacił o utwory z gatunku muzyki łatwej, lekkiej i przyjemnej. Współpracuje z gorzowskimi orkiestrami. Różnorodność repertuarowa umożliwia realizację i uczestnictwo w euroregionalnych programach artystycznych. Z zadowoleniem przyjmuje zaproszenia do udziału w koncertach z artystami teatrów muzycznych. Corocznie koncertuje poza granicami kraju. Opracowuje nowy repertuar i doskonali swoje umiejętności wokalne na cotygodniowych próbach i na organizowanych każdego roku wiosenno - jesiennych warsztatach muzycznych. Owocem tych działań są nagrody i wyróżnienia oraz nagrania płytowe, między innymi z berlińskim zespołem kameralnym. Satysfakcją dla chóru są wyrazy uznania nie tylko ze strony mieszkańców Gorzowa Wlkp., ale również serdeczność i podziw, z jakim spotyka się podczas koncertów zagranicznych. Ciekawy repertuar i dobre wykonanie to zalety chóru, a energia i radość, z jaką śpiewa sprawiają, że muzyka staje się naprawdę żywa i bliska wielu sercom.

http://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/c/cantabile/cantabile.html